START

 
Visit Chongqing Jiaotong University
Dodano 09/05/2019 11:36 w kategorii Aktualności

 

Professor ANDRZEJ GARBACZ, Dean of Faculty of Civil Engineering in Warsaw University of Technology, and Professor KAROL KOWALSKI, v-ce  Director of Institute of Roads and Bridges, visit Chongqing Jiaotong University from May 8th to 12th

 

 

Oddanie do użytku nowego laboratorium ZTMiND
Dodano 15/01/2019 14:03 w kategorii Aktualności

17 grudnia 2018 roku oddano do użytku nowe laboratorium badań funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych. Zakup sprzętu sfinansowany został z grantu aparaturowego przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Możliwości badawcze nowego laboratorium to m.in.:

  • badania właściwości niskotemperaturowych oraz zjawiska pękania mieszanek mineralno-asfaltowych m.in. TSRST, UTST, SCB;
  • badanie Texas Overlay;
  • badania sztywności i zmęczenia metodą zginania 4 – punktowego i 2 – punktowego oraz ściskania – rozciągania jednoosiowego;
  • badania odporności na deformacje trwałe w dużym i małym aparacie (w tym badanie w wodzie);
  • badania modułu dynamicznego, Flow Time  oraz Flow Number zgodnie ze standardem AMPT (Asphalt Mixture Performance Tester/Simple Performance Tester AMPT)

     

 

Wizyta gości z Chongqing Jiaotong University CHINA
Dodano 10/10/2018 12:46 w kategorii Aktualności

W dniach 01-05 października 2018 roku gościli na naszym Wydziale przedstawiciele School of Civil Engineering oraz School of Architecture and Urban Planning z Chongqing Jiaotong Universit.

Koordynatorem współpracy jest prof. PW dr hab. inż. Karol Kowalski.

Od lewej: prof. Karol Kowalski, MS student Guannan Li, Assoc. Prof. dr. Anrong He, Assoc. Prof. dr. Liang He, Prof. Dean dr Tianqing Ling, prof. Andrzej Garbacz dziekan WIL, prof. Piotr Olszewski dyr. IDIM, prof. Piotr Radziszewski, dr Michał Sarnowski, Mgr Katarzyna Konieczna, dr hab. Jan Król

Tygodniowe spotkanie przebiegło bardzo owocnie z licznymi wykładami i panelami dyskusyjnymi z udziałem gości z Chin, przedstawicieli Zakładu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych PW oraz pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Liphardta
Dodano 28/09/2018 12:38 w kategorii Aktualności

27 września 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Liphardta.

Przedmiotem obrony była rozprawa pt. “Ocena mieszalności lepiszczy w aspekcie stosowania destruktu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych”.

Obrona zakończyła się z powodzeniem, a Komisja ds. Przewodu Doktorskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia dr inż. nauk technicznych Panu Adamowi Liphardtowi.

Gratulujemy!

dr hab. inż. Jan Król odebrał promocję habilitacyjną z rąk JM Rektora PW
Dodano 18/06/2018 12:18 w kategorii Aktualności

W dniu 18 czerwca 2018 roku dr hab. inż. Jan Król odebrał promocję habilitacyjna z rąk JM Rektora Politechniki Warszawskiej.

Jan Król stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie – budownictwo, w specjalności – budownictwo drogowe, uzyskał w dniu w dniu 20.12.2017 roku.

 

Cykl publikacji powiązanych tematycznie: Analiza właściwości funkcjonalnych asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych w aspekcie oceny struktury

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych