ztmindadmin

 

Kierunek: Eksploatacja i Utrzymanie Dróg

Studia Podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich. W szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg, inżynierią materiałów drogowych oraz technologią nawierzchni.

Studia obejmują 2 semestry (8 zjazdów w każdym semestrze), rozpoczynają się w październiku 2015. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych, technologii nawierzchni oraz inżynierii budowy dróg.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Więcej informacji na stornie: http://www.studiadrogowe.il.pw.edu.pl/eiud/index.html


Obecnie prowadzimy rekrutację na III edycję Studiów Podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Dróg.

Planowane rozpoczęcie październik 2017

 W związku z dużym zainteresowaniem Studiami Podyplomowymi REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 20.09.2017


 

 

Kierunek: Technologia Budowy Dróg

Studia Podyplomowe Technologia Budowy Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu technologii budowy dróg, technologii materiałów drogowych, projektowania konstrukcji nawierzchni, przepisów prawnych w realizacji i odbiorze robót.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych, technologii nawierzchni oraz inżynierii budowy dróg.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.


Aktualna informacja o planowanym uruchomieniu kierunku jest dostępna w sekretariacie Studiów.


 

Kierownik Studiów
Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Sekretariat Studiów Podyplomowych

mgr inż. Piotr Pokorski
mgr inż. Adam Liphardt

p. 423, tel. 22 234 64 61
speiud@il.pw.edu.pl

 

Monografia pod redakcją: T. McNally
Rozdział 4: Rubber modified bitumen
Autorzy rozdziału 4: Gaweł I., Piłat J., Radziszewski P., Kowalski K., Król J.
Wydawnictwo:Woodhead Publishing Limited, 2011

 

Autorzy: J. Piłat, P. Radziszewski
Wydawnictwo:WKŁ. Warszawa 2004, Wydanie II, uakt., 2007

 

Autorzy: M. Kalabińska, J. Piłat, P. Radziszewski
Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2003.

Apr 252012
 

Autorzy: I. Gaweł, M. Kalabińska, J. Piłat.
Wydawnictwo:WKŁ. Warszawa 2001.

Mar 272012
 
Photo of dr hab. inż. Jan  Król
dr hab. inż. Jan Król pok. 540
Telefon: +48 (22) 234-56-74
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2002). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2008 roku broniąc rozprawę doktorską na Politechnice Warszawskiej. Na Politechnice Warszawskiej pracuje od 2003 roku, obecnie jest adiunktem w Zespole Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Instytutu Dróg i Mostów. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się problematyką reologii asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz budową wewnętrzną materiałów i kompozytów asfaltowych na poziomie mikro- i makro- struktury. Zajmuje się również zastosowaniem metod komputerowej analizy obrazu (Computer Image Analysis) w inżynierii materiałów drogowych. Na Politechnice Warszawskiej realizuje prace badawcze z zakresu nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych i recyklingu stosowanych w budowie nawierzchni drogowych. Wsparcie finansowe projektów badawczych pochodzi ze środków krajowych (NCBiR, PARP, GDDKiA, Lotos, Orlen) oraz europejskich (7 PR UE) W latach 2009-2010 pełnił funkcję specjalisty ds. badań i rozwoju w firmie TPA Instytut Badań Technicznych sp. z o.o. W 2010 roku odbył trzy miesięczny starz w The University of Nottingham (UK) w Nottingham Transportation Engineering Center (NTEC). W 2010 roku oraz latach 2011-2012 był stypendystą Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) Politechniki Warszawskiej. W 2004 roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury, w 2011 roku otrzymał nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej i w 2014 roku prestiżową nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem podkomitetu technicznego ds. asfaltów PKN (KT-222). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu technologii materiałów i nawierzchni drogowych na kierunku Budownictwo oraz jest wykładowcą studiów podyplomowych Technologia Budowy Dróg oraz Utrzymanie i Eksploatacja Dróg.
Dodaj do książki adresowej Updated 443 days agoReturn to top.
 
 
 

Zgodny z normą PN-EN 13632

Opis: Mikroskop przeznaczony jest do badania mikrostruktury materiałów budowlanych w świetle fluorescencyjnym.

 

Opis: Badanie ścieralności metodą Los Angeles ma na celu odtworzenie warunków pracy kruszywa w nawierzchni i ocenę jego odporności na ścieranie. Badanie ścieralności wg tej metody polega na określeniu procentowego ubytku masy ziarn kruszywa w wyniku ich wzajemnego ścierania, z udziałem kul stalowych w bębnie Los Angeles. Określa się współczynnik Los Angeles, LA: tj. cześć masy próbki analitycznej, wyrażona w procentach, która po zakończeniu badania przeszła przez sito 1,6 mm.

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych