jkrol

 

 

Professor ANDRZEJ GARBACZ, Dean of Faculty of Civil Engineering in Warsaw University of Technology, and Professor KAROL KOWALSKI, v-ce  Director of Institute of Roads and Bridges, visit Chongqing Jiaotong University from May 8th to 12th

 

 

 

W dniach 01-05 października 2018 roku gościli na naszym Wydziale przedstawiciele School of Civil Engineering oraz School of Architecture and Urban Planning z Chongqing Jiaotong Universit.

Koordynatorem współpracy jest prof. PW dr hab. inż. Karol Kowalski.

Od lewej: prof. Karol Kowalski, MS student Guannan Li, Assoc. Prof. dr. Anrong He, Assoc. Prof. dr. Liang He, Prof. Dean dr Tianqing Ling, prof. Andrzej Garbacz dziekan WIL, prof. Piotr Olszewski dyr. IDIM, prof. Piotr Radziszewski, dr Michał Sarnowski, Mgr Katarzyna Konieczna, dr hab. Jan Król

Tygodniowe spotkanie przebiegło bardzo owocnie z licznymi wykładami i panelami dyskusyjnymi z udziałem gości z Chin, przedstawicieli Zakładu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych PW oraz pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

 

27 września 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Liphardta.

Przedmiotem obrony była rozprawa pt. “Ocena mieszalności lepiszczy w aspekcie stosowania destruktu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych”.

Obrona zakończyła się z powodzeniem, a Komisja ds. Przewodu Doktorskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia dr inż. nauk technicznych Panu Adamowi Liphardtowi.

Gratulujemy!

 

W dniu 18 czerwca 2018 roku dr hab. inż. Jan Król odebrał promocję habilitacyjna z rąk JM Rektora Politechniki Warszawskiej.

Jan Król stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie – budownictwo, w specjalności – budownictwo drogowe, uzyskał w dniu w dniu 20.12.2017 roku.

 

Cykl publikacji powiązanych tematycznie: Analiza właściwości funkcjonalnych asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych w aspekcie oceny struktury

 

W dniu 17 maja 2018 roku projekt APSE został zaprezentowany na XVI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) we Wrocławiu.

Agenda sympozjum https://krab16.syskonf.pl/agenda

 

 

W dniach 29-31 marca 2017r. w HOTEL BOSS w Warszawie odbyło się XXXVI Seminarium Techniczne PSWNA.

Pierwszy referat wygłosił dr inż. Marek Pszczoła z Politechniki Gdańskiej

Ocena warunków klimatycznych Polski w aspekcie doboru rodzaju funkcjonalnego PG asfaltu do warstw nawierzchni drogowych. Autor: dr inż. Marek Pszczoła

Drugi referat wygłosił prof. dr hab. inż. PIOTR RADZISZEWSKI z Politechniki Warszawskiej.

Właściwości normowe i funkcjonalne asfaltów drogowych i modyfikowanych produkowanych w Polsce. Autorzy: prof. dr hab. inż. PIOTR RADZISZEWSKI, mgr inż. Piotr Pokorski, dr hab. inż. Karol Kowalski, dr inż. Jan Król, dr inż. Michał Sarnowski

 

W dniach 29-31 marca 2017r. w HOTEL BOSS w Warszawie odbyło się XXXVI Seminarium Techniczne PSWNA.

SESJA III poświęcona była prezentacji wyników projektu APSE - Zrównoważona konstrukcja nawierzchni drogowej

godz. 09:00-9:40 APSE: Koncepcja zrównoważonej konstrukcji nawierzchni drogowej – analiza LCC i prognozy rynkowe (Concept of sustainable road structure – life cycle analysis):

 Raquel Casado Barrasa – Acciona, Hiszpania

 dr Brigitte Holt Andersen – CWare, Belgia

godz. 9:40-10:10 APSE: Przyspieszone badania eko-innowacyjnej nawierzchni na torze Pavement Test Facility (PTF) Accelerated testing of eco-innovative pavements:

 dr Damien Bateman – TRL, UK

godz. 10.10-10.30 APSE: Zastosowanie dodatków pochodzenia roślinnego do mieszanek mineralnoasfaltowych z destruktem:

 dr hab. inż. Karol J. Kowalski – Politechnika Warszawska

 

 

 

W dniach 1-3 czerwca w Pradze odbył się międzynarodowy kongres Eurasphalt and Eurobitume 2016 http://www.eecongress2016.org/ .

Dr inż. Jan Król wygłosił referat dotyczący projektu APSE (http://apseproject.eu/) pt. “New concept of sustainable road structure with RAP binder course using bio-agent”.

 

Dr inż. Michał Sarnowski wygłosił referat pt. “Innovative SMA-MA mixture for bridge asphalt pavement”.

W kongresie uczestniczyło 1077 delegatów z całego świata.

 

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych