jkrol

 

 

W dniach 29-31 marca 2017r. w HOTEL BOSS w Warszawie odbyło się XXXVI Seminarium Techniczne PSWNA.

Pierwszy referat wygłosił dr inż. Marek Pszczoła z Politechniki Gdańskiej

Ocena warunków klimatycznych Polski w aspekcie doboru rodzaju funkcjonalnego PG asfaltu do warstw nawierzchni drogowych. Autor: dr inż. Marek Pszczoła

Drugi referat wygłosił prof. dr hab. inż. PIOTR RADZISZEWSKI z Politechniki Warszawskiej.

Właściwości normowe i funkcjonalne asfaltów drogowych i modyfikowanych produkowanych w Polsce. Autorzy: prof. dr hab. inż. PIOTR RADZISZEWSKI, mgr inż. Piotr Pokorski, dr hab. inż. Karol Kowalski, dr inż. Jan Król, dr inż. Michał Sarnowski

 

W dniach 29-31 marca 2017r. w HOTEL BOSS w Warszawie odbyło się XXXVI Seminarium Techniczne PSWNA.

SESJA III poświęcona była prezentacji wyników projektu APSE - Zrównoważona konstrukcja nawierzchni drogowej

godz. 09:00-9:40 APSE: Koncepcja zrównoważonej konstrukcji nawierzchni drogowej – analiza LCC i prognozy rynkowe (Concept of sustainable road structure – life cycle analysis):

 Raquel Casado Barrasa – Acciona, Hiszpania

 dr Brigitte Holt Andersen – CWare, Belgia

godz. 9:40-10:10 APSE: Przyspieszone badania eko-innowacyjnej nawierzchni na torze Pavement Test Facility (PTF) Accelerated testing of eco-innovative pavements:

 dr Damien Bateman – TRL, UK

godz. 10.10-10.30 APSE: Zastosowanie dodatków pochodzenia roślinnego do mieszanek mineralnoasfaltowych z destruktem:

 dr hab. inż. Karol J. Kowalski – Politechnika Warszawska

 

 

 

W dniach 1-3 czerwca w Pradze odbył się międzynarodowy kongres Eurasphalt and Eurobitume 2016 http://www.eecongress2016.org/ .

Dr inż. Jan Król wygłosił referat dotyczący projektu APSE (http://apseproject.eu/) pt. “New concept of sustainable road structure with RAP binder course using bio-agent”.

 

Dr inż. Michał Sarnowski wygłosił referat pt. “Innovative SMA-MA mixture for bridge asphalt pavement”.

W kongresie uczestniczyło 1077 delegatów z całego świata.

 

 

25 maja odbył się wykład Pana Geralda A. Hubera pt. “Trendy badawcze w zakresie materiałów i nawierzchni drogowych w USA”. Podczas wykładu zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  • Superpave5,
  • Perpetual pavements,
  • Bailey method.

Od lewej stoją: dr Karol Kowalski, Marek Danowski (GDDKiA), Wacław Michalski (GDDKiA), Gerry Huber (USA), prof. Piotr Radziszewski, prof. Jerzy Piłat, dr Jan Król.

 

 

17 maja 2016 r. dr Karol Kowalski ze studentami odbył zajęcia terenowe z przedmiotu “Zrównoważone materiały budowlane”. Zajęcia odbyły się na terenie wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych firmy Masfalt.

Firmie MASFALT Sp. z o.o. bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji wyjazdu http://www.masfalt.pl/wytwornia-mas-asfaltowych-w-warszawie/

 

W Warszawie w dniach 18-21 IV 2016 odbyła się konferencja TRA Transportation Research Arena 2016.

Przedstawiono dwa referaty związane z grantami realizowanymi we współpracy z przemysłem oraz z partnerami naukowymi z kraju i zagranicy:

  • Eco-friendly materials for a new concept of asphalt pavement.
  • Selection of quiet pavement technology for Polish climate conditions on the example of CiDRO project.

 

dr K. Kowalski (PW)                    dr W. Bańkowski (IBDiM), dr K. Kowalski (PW)

 

02-03 III 2016 r. w TRL w Wokingham (UK) odbyło się spotkanie partnerów realizujących projekt naukowo-badawczy APSE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele naszego zespołu. Na spotkaniu omówiono postępy projektu oraz zakres badań odcinków testowych w akceleratorze.

 

Informacja o Seminarium w newsleterze EAPA (European Asphalt Pavement Association).

Pełny tekst newsletera EAPA pod linkiem: http://www.eapa.org/userfiles/2/Newsletter/EAPA_Newsletter_Issue_36.pdf

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych