W dniach 10-14 stycznia w Waszyngtonie USA odbył się coroczny Transport Research Board 95th Annual Meeting. W konferencji uczestniczył Dr Karol Kowalski który zaprezentował referat pt. “Porous Friction Courses and Porous Pavements for Safer and More Sustainable Road Infrastructures:  An Application of WMA Technology in Cold Climate”.

 

Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych 2016 r.

 

Ukazał się długo oczekiwany podręcznik akademicki pt. “Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych”

Autorzy: Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski, Jan Król

W podręczniku omówiono najnowsze metody badań kruszyw, wypełniaczy, asfaltów drogowych, asfaltów modyfikowanych oraz emulsji asfaltowych stosowanych do budowy dróg. Przedstawiono różne rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych. Omówiono skład, właściwości, projektowanie i metody badań: betonu asfaltowego, mastyksu grysowego (SMA), asfaltu lanego, asfaltu porowatego, betonu asfaltowego o wysokim module sztywności oraz betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw ścieralnych (BBTM). Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku Budownictwo do przedmiotów związanych z technologią materiałów i nawierzchni asfaltowych.

Rok: 2015
Stron: 304
ISBN: 978-83-7814-444-1
 

22-23 VI 2015 r. odbyło się w Frederica (Dania) spotkanie partnerów realizujących projekt naukowo-badawczy APSE. Reprezentujący Politechnikę Warszawską dr inż. Karol Kowalski i mgr Paweł Kalinowski przedstawili postępy projektu.

 

W dniu 12 czerwca 2015 odbyła się uroczystość 100-lecia Odnowienia Tradycji Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Z okazji tego jubileuszu Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski oraz Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat emerytowany prof. PW zostali odznaczeniu Brązowymi Medalami Politechniki Warszawskiej.


prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – kierownik Zespołu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych odbiera nagrodę z rąk Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej pana prof. dr. hab. inż. Henryka Zobla (fot. G.Adamczewski).

Od lewej: prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat, dr inż. Michał Sarnowski (fot. G.Adamczewski).

 

26 maja 2015 roku odbyły się zajęcia terenowe na wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych firmy Masfalt.
W wycieczce uczestniczyli studenci dr inż. Karola Kowalskiego w ramach przedmiotu Road Technology i Zrównoważone Materiały Budowlane.

Dziękujemy firmie Masfalt za pomoc w organizacji zajęć terenowych.
http://www.masfalt.pl/wytwornia-mas-asfaltowych-w-warszawie/

 

Warszawa, dn. 24.04.2015

Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych poszukuje osoby na stanowisko laboranta. Praca przy projekcie naukowo-badawczym InnGA.

Miejsce pracy Warszawa, Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, wykształcenie min. średnie lub techniczne pierwszego stopnia kierunku Budownictwo (mile widziani studenci WIL), obsługa komputera (Word, Excel). Doświadczenie pracy w laboratorium drogowym lub praca dyplomowa o tematyce technologii drogowych będzie dodatkowym atutem, znajomość j.angielskiego.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

CV i list motywacyjny prosimy nadsyłać do 30.06.2015 r. na adres: j.krol@il.pw.edu.pl

 

Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych został nagrodzony Nagrodą Naukową Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki.

Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dzień Święta PW dnia 14 listopada 2014 roku.

Nagrodę odebrał Zespół w składzie:
prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
dr hab. inż. Jerzy Piłat emerytowany prof. PW
dr inż. Karol Kowalski
dr inż. Jan Król
dr inż. Michał Sarnowski


prof. dr hab. inż. Henryk Zobel – Dziekan WIL
wygłasza laudację
 
prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – Kierownik
Nagrodzonego Zespołu wygłasza podziękowania

wręczenie nagrody członkom Zespołu przez
J.M. Rektora prof. dr hab. inż. Jana Szmidta


wręczenie nagrody członkom Zespołu przez
J.M. Rektora prof. dr hab. inż. Jana Szmidta


nagrodzony Zespół ZTMiND oraz J.M. Rektor PW

fot.: P. Gregorczyk/BPI PW

 

24 VI 2014 r. odbyło się w Brukseli (Belgia) spotkanie partnerów realizujących projekt naukowo-badawczy APSE. Reprezentujący Politechnikę Warszawską dr inż. Karol Kowalski przedstawił dotychczasowe wyniki prac i analiz związanych z zastosowanie biofluksów do poprawy właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z podwyższoną zawartością granulatu asfaltowego.

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

zamieściła ogłoszenie dotyczące wsparcia merytorycznego Wydziału Technologii.

Oferta pracy czasowej jest skierowana do studentów i absolwentów kierunków drogowych http://www.gddkia.gov.pl/pl/791/do-progow-unijnych.

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych