W dniach 10-14 stycznia w Waszyngtonie USA odbył się coroczny Transport Research Board 95th Annual Meeting. W konferencji uczestniczył Dr Karol Kowalski który zaprezentował referat pt. “Porous Friction Courses and Porous Pavements for Safer and More Sustainable Road Infrastructures:  An Application of WMA Technology in Cold Climate”.

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych