02-03 III 2016 r. w TRL w Wokingham (UK) odbyło się spotkanie partnerów realizujących projekt naukowo-badawczy APSE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele naszego zespołu. Na spotkaniu omówiono postępy projektu oraz zakres badań odcinków testowych w akceleratorze.

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych