W Warszawie w dniach 18-21 IV 2016 odbyła się konferencja TRA Transportation Research Arena 2016.

Przedstawiono dwa referaty związane z grantami realizowanymi we współpracy z przemysłem oraz z partnerami naukowymi z kraju i zagranicy:

  • Eco-friendly materials for a new concept of asphalt pavement.
  • Selection of quiet pavement technology for Polish climate conditions on the example of CiDRO project.

 

dr K. Kowalski (PW)                    dr W. Bańkowski (IBDiM), dr K. Kowalski (PW)

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych