W dniach 29-31 marca 2017r. w HOTEL BOSS w Warszawie odbyło się XXXVI Seminarium Techniczne PSWNA.

Pierwszy referat wygłosił dr inż. Marek Pszczoła z Politechniki Gdańskiej

Ocena warunków klimatycznych Polski w aspekcie doboru rodzaju funkcjonalnego PG asfaltu do warstw nawierzchni drogowych. Autor: dr inż. Marek Pszczoła

Drugi referat wygłosił prof. dr hab. inż. PIOTR RADZISZEWSKI z Politechniki Warszawskiej.

Właściwości normowe i funkcjonalne asfaltów drogowych i modyfikowanych produkowanych w Polsce. Autorzy: prof. dr hab. inż. PIOTR RADZISZEWSKI, mgr inż. Piotr Pokorski, dr hab. inż. Karol Kowalski, dr inż. Jan Król, dr inż. Michał Sarnowski

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych