W dniu 17 maja 2018 roku projekt APSE został zaprezentowany na XVI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) we Wrocławiu.

Agenda sympozjum https://krab16.syskonf.pl/agenda

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych