W dniu 18 czerwca 2018 roku dr hab. inż. Jan Król odebrał promocję habilitacyjna z rąk JM Rektora Politechniki Warszawskiej.

Jan Król stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie – budownictwo, w specjalności – budownictwo drogowe, uzyskał w dniu w dniu 20.12.2017 roku.

 

Cykl publikacji powiązanych tematycznie: Analiza właściwości funkcjonalnych asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych w aspekcie oceny struktury

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych