27 września 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Liphardta.

Przedmiotem obrony była rozprawa pt. “Ocena mieszalności lepiszczy w aspekcie stosowania destruktu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych”.

Obrona zakończyła się z powodzeniem, a Komisja ds. Przewodu Doktorskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia dr inż. nauk technicznych Panu Adamowi Liphardtowi.

Gratulujemy!

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych