17 grudnia 2018 roku oddano do użytku nowe laboratorium badań funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych. Zakup sprzętu sfinansowany został z grantu aparaturowego przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Możliwości badawcze nowego laboratorium to m.in.:

  • badania właściwości niskotemperaturowych oraz zjawiska pękania mieszanek mineralno-asfaltowych m.in. TSRST, UTST, SCB;
  • badanie Texas Overlay;
  • badania sztywności i zmęczenia metodą zginania 4 – punktowego i 2 – punktowego oraz ściskania – rozciągania jednoosiowego;
  • badania odporności na deformacje trwałe w dużym i małym aparacie (w tym badanie w wodzie);
  • badania modułu dynamicznego, Flow Time  oraz Flow Number zgodnie ze standardem AMPT (Asphalt Mixture Performance Tester/Simple Performance Tester AMPT)

     

 

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych