Kierunek: Eksploatacja i Utrzymanie Dróg

Studia Podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich. W szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg, inżynierią materiałów drogowych oraz technologią nawierzchni.

Studia obejmują 2 semestry (8 zjazdów w każdym semestrze), rozpoczynają się w październiku 2015. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych, technologii nawierzchni oraz inżynierii budowy dróg.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Więcej informacji na stornie: http://www.studiadrogowe.il.pw.edu.pl/eiud/index.html


Obecnie prowadzimy rekrutację na III edycję Studiów Podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Dróg.

Planowane rozpoczęcie październik 2017

 W związku z dużym zainteresowaniem Studiami Podyplomowymi REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 20.09.2017


 

 

Kierunek: Technologia Budowy Dróg

Studia Podyplomowe Technologia Budowy Dróg organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu technologii budowy dróg, technologii materiałów drogowych, projektowania konstrukcji nawierzchni, przepisów prawnych w realizacji i odbiorze robót.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych, technologii nawierzchni oraz inżynierii budowy dróg.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.


Aktualna informacja o planowanym uruchomieniu kierunku jest dostępna w sekretariacie Studiów.


 

Kierownik Studiów
Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Sekretariat Studiów Podyplomowych

mgr inż. Piotr Pokorski
mgr inż. Adam Liphardt

p. 423, tel. 22 234 64 61
speiud@il.pw.edu.pl

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych