Opis: Temperatura mięknienia jest temperaturą, w której asfalt osiąga pewną, określoną konsystencję, w umownych, ściśle sprecyzowanych warunkach badania. Temperatura mięknienia asfaltu (TPiK, ºC) jest to temperatura, przy której asfalt umieszczony w znormalizowanym pierścieniu, ogrzewany w warunkach określonych w normie dotknie podstawy aparatu pod ciężarem stalowej kulki.

 
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych