Opis: Badanie penetracji jest miarą konsystencji asfaltów. Wartość penetracji oznaczoną w 25 ºC stanowi podstawę do klasyfikacji asfaltów drogowych.
Penetracja asfaltów jest to głębokość, na jaką zanurza się w badanym asfalcie igła penetracyjna pod obciążeniem 100 g w temperaturze badania, w ciągu 5 s. Jednostką penetracji jest liczba niemianowana odpowiadająca zagłębieniu 0,1 mm igły penetracyjnej.

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych