Zgodny z normą PN-EN 14771
Opis: Służy do badania odporności na spękania niskotemperaturowe asfaltów drogowych. Pomiar wykonywany w temperaturach (od 0°C do -40 °C) metodą pełzania przy stałym obciążeniu.

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych