Zgodny z normą PN-EN 14770
Opis: Służy do określania wartość zespolonego modułu ścinania G* i wartość tangensa kąta przesunięcia fazowego d.

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych