Zgodny z normą PN-EN 13702-2
Opis: Lepkościomierz rotacyjny Brookfielda do pomiaru lepkości dynamicznej asfaltów drogowych.

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych