Zgodny z normą EN 12697-22
Opis: Koleinomierz (Whell Tracker) służy do badania odkształceń wysokotemperaturowych (kolein) nawierzchni drogowych. Badanie przeprowadza się na próbkach 305 x 305 mm wyciętych z nawierzchni lub przygotowanych laboratoryjnie lub na próbkach f 200 mm pochodzących z odwiertu w nawierzchni drogowej. Badanie przeprowadza się zgodnie z europejską normą EN 12697-22

 
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych