Zgodny z normami PN-EN 12697-24 załącznik E, PN-EN 12697-25 załącznik A, PN-EN 12697-26 załączniki C, D i E
Opis: Prasa jest sterowana hydraulicznie, istnieje możliwość wykonywania badań w zakresie temperatur pomiarowych od -18 do 60ºC.

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych