Zgodny z normami PN-EN 12697-31 oraz AASHTO T-312
Opis: Służy do wykonywania próbek o średnicy 100 i 150 mm w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków zagęszczania nawierzchni. W prasie można uzyskać próbki zagęszczane w zależności od założonej liczby obrotów, gęstości i założonej wysokości próbek. Wykonane próbki można wykorzystywać do badań modułu sztywności oraz odporności na działanie wody. Prasa żyratorowa służy do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych wg metody Superpave.

   
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych