Opis: Analizy sitowe polegają na rozdzieleniu materiału za pomocą sit, na kilka frakcji ziarnowych klasyfikowanych według zmniejszających się wymiarów. Wymiary otworów i liczbę sit dobiera się w zależności od rodzaju próbki i wymaganej dokładności.
Na sucho analizę sitową wykonuje się w przypadku kruszyw nie zawierających ziaren zbrylonych lub w przypadku kruszyw lekkich gdy przemywanie może zmienić ich fizyczne właściwości.

 
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych