Zgodny z normą PN-EN 13632

Opis: Mikroskop przeznaczony jest do badania mikrostruktury materiałów budowlanych w świetle fluorescencyjnym.

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych