Mar 272012
 
Photo of dr hab. inż. Jan  Król
dr hab. inż. Jan Król pok. 540
Telefon: +48 (22) 234-56-74
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2002). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2008 roku broniąc rozprawę doktorską na Politechnice Warszawskiej. Na Politechnice Warszawskiej pracuje od 2003 roku, obecnie jest adiunktem w Zespole Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Instytutu Dróg i Mostów. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się problematyką reologii asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz budową wewnętrzną materiałów i kompozytów asfaltowych na poziomie mikro- i makro- struktury. Zajmuje się również zastosowaniem metod komputerowej analizy obrazu (Computer Image Analysis) w inżynierii materiałów drogowych. Na Politechnice Warszawskiej realizuje prace badawcze z zakresu nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych i recyklingu stosowanych w budowie nawierzchni drogowych. Wsparcie finansowe projektów badawczych pochodzi ze środków krajowych (NCBiR, PARP, GDDKiA, Lotos, Orlen) oraz europejskich (7 PR UE) W latach 2009-2010 pełnił funkcję specjalisty ds. badań i rozwoju w firmie TPA Instytut Badań Technicznych sp. z o.o. W 2010 roku odbył trzy miesięczny starz w The University of Nottingham (UK) w Nottingham Transportation Engineering Center (NTEC). W 2010 roku oraz latach 2011-2012 był stypendystą Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) Politechniki Warszawskiej. W 2004 roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury, w 2011 roku otrzymał nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej i w 2014 roku prestiżową nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem podkomitetu technicznego ds. asfaltów PKN (KT-222). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu technologii materiałów i nawierzchni drogowych na kierunku Budownictwo oraz jest wykładowcą studiów podyplomowych Technologia Budowy Dróg oraz Utrzymanie i Eksploatacja Dróg.
Dodaj do książki adresowej Updated 669 days agoReturn to top.
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych