Monografia pod redakcją: T. McNally
Rozdział 4: Rubber modified bitumen
Autorzy rozdziału 4: Gaweł I., Piłat J., Radziszewski P., Kowalski K., Król J.
Wydawnictwo:Woodhead Publishing Limited, 2011

 
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych