Oferta badawcza

 

Oferta Zakładu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych

 

Zakres proponowanych usług:

 • Ekspertyzy naukowo-techniczne nawierzchni drogowych.
 • Nadzór i doradztwo przy wykonywaniu badań, projektów i realizacji nawierzchni drogowych.
 • Analizy przyczyn uszkodzeń nawierzchni drogowych.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w drogownictwie.
 • Realizacja programów badawczych z partnerami przemysłowymi.
 • Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych i lotniskowych oraz wzmocnień nawierzchni asfaltowych i betonowych.
 • Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych i lotniskowych
 • Badania laboratoryjne lepiszczy asfaltowych m. in:
  • Penetracja
  • Temperatura mięknienia
  • Temperatura łamliwości
  • Nawrót sprężysty
  • Lepkość dynamiczna
  • Temperatura zapłonu
  • Reologiczne właściwości nisko i wysokotemperaturowe w reometrach DSR i BBR
  • Starzenie technologiczne i eksploatacyjne RTFOT, RFT PAV
  • Ocena przyczepności do kruszywa
 • Badania mieszanek mineralno- asfaltowych m. in:
  • Skład ziarnowy
  • Zawartość lepiszcza
  • Gęstość
  • Gęstość objętościowa
  • Zawartość wolnych przestrzeni
  • Odporność na działanie wody
  • Odporność na deformacje trwałe (koleinowanie, penetracja, pełzanie)
  • Sztywność IT-CY, 4PB-PR
  • Zmęczenie DT-CY, 4PB-PR
  • Wytrzymałość na ścinanie połączeń międzywarstwowych metodą Leutnera
 • Badania kruszyw i podbudów:
  • Skład ziarnowy
  • Gęstość
  • Ścieralność w bębnie Los Angeles
  • Wskaźnik kształtu
  • Wskaźnik przepływu
  • Wskaźnik przekruszenia
  • Wskaźnik piaskowy
 • Inne badania:
  • Pomiary natężenia dźwięku, m.in. hałasu komunikacyjnego metodą CPB i SPB
  • Ocena mikrostruktury lepiszczy i innych kompozytów budowlanych

Przykłady realizacji:

 • Prace badawczo – wdrożeniowe realizowane dla koncernów rafineryjnych Lotos i Orlen
 • Opinia ekspercka do projektu konstrukcji nawierzchni długowiecznej na odcinku drogi ekspresowej S8 na odcinku do węzła Opacz do węzła Paszków.
 • Nadzór naukowy w zakresie wykonania nawierzchni na obiektach mostowych m.in. Most Grota-Roweckiego w Warszawie,
 • Opracowanie specyfikacji technicznej i nadzór naukowy wykonania cichych nawierzchni m.in. ul. Wołoskiej w Warszawie, ul. Parzniewska w Pruszkowie

Kontakt w sprawie oferty badawczej:
prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
e-mail: p.radziszewski@il.pw.edu.pl
e-mail: bitum@il.pw.edu.pl

Tel: +48 22 234-64-72

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych