Oferta badawcza

 

Zakres proponowanych usług:

  • Ekspertyzy naukowo-techniczne nawierzchni drogowych.
  • Nadzór i doradztwo przy wykonywaniu badań, projektów i realizacji nawierzchni drogowych.
  • Analizy przyczyn uszkodzeń nawierzchni drogowych.
  • Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w drogownictwie.
  • Realizacja programów badawczych z partnerami przemysłowymi.
  • Badania lepiszczy asfaltowych i kruszyw drogowych.
  • Badania mieszanek mineralno-asfaltowych.
  • Ocena właściwości reologicznych i mikrostruktury asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych.
  • Kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe) w zakresie technologii budowy dróg.
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych