Dydaktyka

 

Praktyki dla Studentów I stopnia, specjalności IK i IPB w semestrze letnim RA 2014/2015

W semestrze letnim RA 2014/2025 istniej możliwość odbycia praktyk zawodowych w oddziale GDDKiA o. Warszawa.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do dr inż. Jana Króla pok. 540 lub e-mailowo: j.krol@il.pw.edu.pl

Zgłoszenia do 15 stycznia 2015 (liczba miejsc ograniczona).

Praktyki są możliwe w następujących działach:

Pion Technologii

 • Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno – Asfaltowych,
 • Zespół Kruszyw,
 • Zespól Diagnostyki Nawierzchni,
 • Zespól Gruntów i Geotechniki,
 • Zespół Betonu i Materiałów Wiążących.

Pion Zarządzania Drogami i Mostami

 • Praktyka w Rejonach:
  • ocena stanu nawierzchni dróg,
  • technologia wykonania remontów,
  •  analiza techniczna postepowania degradacji wykonanych zabiegów utrzymaniowych,
  • system utrzymania dróg „Utrzymaj Standard”.
 •  Praktyka w Wydziale dróg i sieci drogowej:
  • diagnostyka stanu sieci drogowej,
  • studium rozwoju sieci drogowej woj. mazowieckiego,
  • ochrona dróg przed pojazdami ponadnormatywnymi.
 •  Praktyka w Wydziale BRD i ZR:
  • analiza poziomu bezpieczeństwa na drogach krajowych.
 •  Praktyka w Wydziale mostów:
  • gospodarka obiektami mostowymi w aspekcie utrzymaniowym,
  • ocena stanu technicznego infrastruktury mostowej.
 •  Praktyka w Punkcie Informacji Drogowej:
  • zarzadzanie zdarzeniami drogowymi

Pion Realizacji Inwestycji
Praktyka w zespołach kierowników projektów realizujących inwestycje (w różna faza od projektowania do realizacji).

 • Zakres zadań: analiza rozwiązań projektowych, weryfikacja listy wad, wyjazdy na budowę, weryfikacja zgodności zakresu map do celów projektowych z rozwiązaniami projektu drogowego, bieżące sprawy na kontrakcie.
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych