Książki

 

Właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych

Właściwosci asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych Autorzy: P. Radziszewski, M. Sarnowski, J.Król, K. Kowalski, I. Ruttmar, A. Zborowski
Konsultacja naukowa: J. Piłat

Wydawnictwo: WKŁ, Warszawa 2017, wydanie I

Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych

Autorzy: P. Radziszewski, J. Piłat, M. Sarnowski, J.Król, K. Kowalski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2016,
Wydanie I

Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

Praca zbiorowa pod redakcją: P. Radziszewski
Autorzy: Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Karol J. Kowalski, Jan Król, Michał Sarnowski, Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Dębkowska, Joanna Ejdys, Alicja Ewa Gudanowska, Katarzyna Halicka, Jarosław Kilon, Anna Kononiuk, Łukasz Nazarko

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2016,
Wydanie I

Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych

Autorzy: J. Piłat, P. Radziszewski, J.Król
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2015,
Wydanie I

Asfalty drogowe

Autorzy: I. Gaweł, M. Kalabińska, J. Piłat
Wydawnictwo: WKŁ, Warszawa 2014, wydanie II zmienione.

Polymer modified Bitumen, Properties and characterisation

Monografia pod redakcją: T. McNally
Rozdział 4: Rubber modified bitumen
Autorzy rozdziału 4: Gaweł I., Piłat J., Radziszewski P., Kowalski K., Król J.
Wydawnictwo:Woodhead Publishing Limited, 2011

 Nawierzchnie Asfaltowe

  Autorzy: J. Piłat, P. Radziszewski
Wydawnictwo:WKŁ. Warszawa 2004, Wydanie II, uakt. 2007

Technologia materiałów i nawierzchni drogowych

Autorzy: M. Kalabińska, J. Piłat, P. Radziszewski
Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003

Asfalty drogowe

Autorzy: I. Gaweł, M. Kalabińska, J. Piłat
Wydawnictwo:WKŁ, Warszawa 2001
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych