2008-2009 Grant promotorski – mgr inż. Michał Sarnowski

 

Tytuł projektu:

ZLECENIODAWCA: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Nr projektu:

ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat – kierownik projektu
mgr inż. Michał Sarnowski – główny wykonawca projektu

Publikacje:

  1. Piłat J., Sarnowski M. …

 

Syntetyczny opis uzyskanych wyników

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych