2008-2011 Grant Homing Powroty FNP – dr inż. Karol Kowalski

 

Tytuł projektu: Modelowanie tekstury i struktury nawierzchni asfaltowych w aspekcie zmian współczynnika tarcia i hałaśliwości nawierzchni

ZLECENIODAWCA: FNP

Nr projektu:

ZESPÓŁ:

dr inż. Karol Kowalski – kierownik projektu

Publikacje:

 

Syntetyczny opis uzyskanych wyników

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych