2011-2013 GDDKiA – Izolacje i nawierzchnie mostów

 

Tytuł projektu: Rozwiązania materiałowo-technologiczne izolacji i nawierzchni obiektów mostowych

ZLECENIODAWCA: Projekt naukowo-badawczy realizowany jest dla Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad w latach 2011 – 2013

ZESPÓŁ:

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat
Dr inż. Karol Kowalski
Dr inż. Jan Król
Dr inż. Michał Sarnowski

Publikacje:

  1. W przygotowaniu

 

Cel pracy:

Celem pracy jest opracowanie rozwiązań materiałowo-technologicznych izolacji i nawierzchni mostowych trwałych i odpornych na działanie ruchu samochodowego i środowiska.

Główne zagadnienia – problemy do rozwiązania:

  1. analiza stosowanych rozwiązań technicznych izolacji i nawierzchni na pomostach betonowych i stalowych obiektów mostowych,
  2. analiza szczególnych warunków pracy izolacji i konstrukcji nawierzchni obiektów mostowych,
  3. charakterystyka podstawowych rodzajów zniszczeń nawierzchni i analiza przyczyn ich powstawania,
  4. ocena wpływu oddziaływanie temperatur technologicznych na trwałość materiałów stosowanych do warstw izolacji i warstw nawierzchni,
  5. ocena wpływu oddziaływania wody i środków odladzających, starzenia materiałów i obciążeń ruchem pojazdów na właściwości funkcjonalne izolacji i nawierzchni  w zakresie temperatur eksploatacyjnych,
  6. opracowanie komplementarnych rozwiązań materiałowo-technologicznych izolacji i nawierzchni mostowych odpornych na zmęczenie, koleinowanie, działanie wody i niskich temperatur.

Oczekiwane efekty pracy:

  • Budowa trwałych, odpornych na działanie obciążeń środowiska i obciążeń ruchem pojazdów, nawierzchni obiektów mostowych.
  • Opracowanie wytycznych w zakresie stosowania izolacji oraz warstw konstrukcji na pomostach stalowych i betonowych obiektów mostowych.

 

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych