2010-2012 MMAc

 

Tytuł projektu: Przyjazne dla środowiska mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło jako nowoczesne rozwiązanie technologiczne zwiększające wydajność budowy nawierzchni asfaltowych

Strona WWW projektu: http://www.mmac.waw.pl/

ZLECENIODAWCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Mostostal Warszawa S.A.

Partnerzy projektu:
  • Mostostal Warszawa
  • Politechnikę Warszawską, Instytut Dróg i Mostów, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Technologii Nawierzchni

ZESPÓŁ Politechniki Warszawskiej:

Dr inż. Jan Król – kierownik projektu
Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat
Dr inż. Karol Kowalski
Dr inż. Michał Sarnowski

Publikacje:

  1. Król J., Technologie mma na ciepło – ekologia i rozsądek technologiczny. XXIV Seminarium Techniczne PSWNA. Jachranka, 23-24.III.2011
  2. Król J., Matraszek K., Piłat J., Radziszewski P., Kowalski K. Właściwości lepiszczy asfaltowych modyfikowanych parafinami nowej generacji. Projekt MMAC – cz.1. Magazyn Autostrady 5/2011. Str. 72-76
  3. Król J., Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Matraszek K. Technologie WMA w aspekcie modyfikacji właściwości lepiszczy asfaltowych. Projekt MMAC – cz.2 Magazyn Autostrady 7/2011. Str. 16-20
  4. Król J., Radziszewski P., Piłat J., Świerzawski P., Ekologiczne technologie mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Zamość, 7 – 9 września 2011 r. Str. 177-187
  5. Król J. Efektywność stosowania dodatków parafinowych do asfaltów w technologii „na ciepło”. Konferencja: Asfalty na miarę XXI wieku. Kielce 09 maja 2012 r.
  6. Król J. B., Radziszewski P., Kowalski K., Świeżewski P. Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji. 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 16-21 września 2012 r. (265-272).

 

Cele projektu

  • Opracowanie metody modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych tak aby można było wykonywać nawierzchnię drogową w temperaturze poniżej 5°C, co pozwoli na wydłużenie sezonu prac budowlanych o ok. 3 miesiące
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych