2010-2015 CiDRO

 

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu

Strona WWW projektu: http://www.cidro.pl/

ZLECENIODAWCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Mostostal Warszawa S.A.

Partnerzy projektu (konsorcjum):
  • Mostostal Warszawa S.A.
  • Politechnikę Warszawską, Instytut Dróg i Mostów, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Technologii Nawierzchni

ZESPÓŁ Politechniki Warszawskiej:

Dr inż. Karol Kowalski – kierownik projektu
Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat
Dr inż. Jan Król
Dr inż. Michał Sarnowski

Publikacje:

  1. Kowalski K., Radziszewski P., Piłat J., Król J., Gorol J., Sposoby kształtowania cichych i bezpiecznych nawierzchni drogowych. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Zamość, 7 – 9 września 2011 r. Str. 189-200
  2. Kowalski K., Król J., Radziszewski P., Otkałło K.. Projektowanie i badania mieszanek mineralno – asfaltowych o strukturze porowatej. LV Techniczne Dni Drogowe. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Ossa 2012.
  3. Otkałło K., Kowalski K., Piłat J. Wykonanie odcinka prototypowego projektu „CiDRO”. LV Techniczne Dni Drogowe. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Ossa 2012.

 

Cele projektu

  • Opracowanie technologii nawierzchni drogowej umożliwiającej obniżenie hałasu emitowanego przez poruszające się samochody o 3-8 dB przez zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej o wysokiej zawartości wolnych przestrzeni.
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych