2012-2013 Guma PARP PO-IG

 

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą – projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej

Strona WWW projektu: http://www.polskiasfalt.pl/pl/dofinansownaie

ZLECENIODAWCA: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Asfalt Sp. z o.o.

Partnerzy projektu:
  • Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
  • Strabag Sp. z o.o
  • TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.
  • BMTI Polska Sp. z o.o.

ZESPÓŁ Politechniki Warszawskiej:

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – kierownik projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat
Dr inż. Michał Sarnowski
Dr inż. Karol Kowalski
Dr inż. Jan Król

Publikacje:

  1. Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M., Kowalski K., Król J., Ruttmar I., Witczak S., Heinrich P., Skowroński D., Krupa Z., Nawracaj M., Gil K. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą. Nawierzchnie asfaltowe 3/2011, Str. 10-15
  2. Sarnowski M., Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J. Krupa Z. Porównanie właściwości reologicznych lepiszczy gumowo-asfaltowych i polimeroasfaltów. 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 16-21 września 2012 r. (323-330).
  3. Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M., Kowalski K., Król J. Krupa Z. Asphalt rubber as an alternative of polymer modified bitumen. Asphalt Rubber 2012 Monachium, Niemcy 2012.

 

Opis projektu

  • Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia innowacyjnej,  przyjaznej dla środowiska technologii modyfikacji asfaltów drogowych dodatkiem gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych.  W procesie modyfikacji asfaltów drogowych gumą zastosowane będą dodatki wspomagające proces dewulkanizacji gumy zawierające związki pochodzenia roślinnego.  Realizacja tematu badawczego ma aspekt techniczny,  ekonomiczny oraz ekologiczny.
  • Celem projektu badawczego jest opracowanie technologii wytwarzania lepiszcza gumowo-asfaltowego oraz mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych (MMGA) charakteryzujących się poprawionymi właściwościami reologicznymi.  Opracowane rozwiązanie materiałowo-technologiczne pozwoli wykonywać nawierzchnie o zwiększonej trwałości,  odporne na starzenie oraz charakteryzujące się obniżoną hałaśliwością.
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych