2014-2017 APSE

 

W projekcie uczestniczy 10 partnerów z sześciu krajów Unii Europejskiej, w tym: jednostki naukowe, administracja publiczna, małe i duże przedsiębiorstwa z branży budowlanej i chemicznej

Tytuł projektu: APSE: Use of Eco-friendly materials for a new concept of Asphalt Pavements for a Sustainable Environment

Strona WWW projektu: http://www.apseproject.eu/

ZLECENIODAWCA: Komisja Europejska, 7 Program Ramowy

 • PROJECT NUMBER: 603862
 • CALL IDENTIFIER: FP7-ENV-2013.6.3-2
Partnerzy projektu (konsorcjum):
 1. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. - Spain
 2. AZVI SA - Spain
 3. CONTROLWARE CVOA - Belgium
 4. BRIJSSE MINERALS & RECYCLING BVBA - Belgium
 5. CEMEX UK CEMENT LIMITED - United Kingdom
 6. GRANAR Sp. z o.o. - Poland
 7. TRL LIMITED - United Kingdom
 8. CONSEJERA DE ECONOMIA Y HACIENDA – COMMUNIDAD DE MADRID - Spain
 9. POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Poland
 10. TEMECAL CALDEREROS SL - Spain

ZESPÓŁ Politechniki Warszawskiej:

Prof. nzw. dr hab. inż. Karol Kowalski – kierownik projektu
Dr hab. inż. Jan Król
Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
Prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Piłat
Dr inż. Michał Sarnowski

Artykuły:

 • Król J. B., Niczke Ł., Kowalski K. J., “Towards understanding polymerization process in bitumen bio-fluxes“, Materials, vol. 10, 2017. DOI: 10.3390/ma10091058
 • Kowalski K. J., Król J. B., Bańkowski W., Radziszewski P., Sarnowski M., “Thermal and Fatigue Evaluation of Asphalt Mixtures Containing RAP Treated with a Bio-Agent”, Applied Sciences, vol. 7, no. 3: 216, 2017. Special issue: Advanced Asphalt Materials and Paving Technologies. DOI: 10.3390/app7030216
 • Kowalski K. J., Król J. B., Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M., “New concept of sustainable road structure with RAP binder course using bio-agent”, proceedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress 2016, Prague, Czech Republic, 1-6 June 2016. DOI: 10.14311/EE.2016.260
 • Kowalski K. J., Król J. B., Radziszewski P., Casado R., Blanco V., Pérez D., Viñas V. M., Brijsse Y., Frosch M., Lee D. M., Wayman M., „Eco-friendly materials for a new concept of asphalt pavement”, Transportation Research Procedia, vol. 14, 2016, pp. 3582-3591, Proceedings of 6th Transport Research Arena, April 18-21, 2016, Warsaw, Poland. DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.426
 • Król J. B., Kowalski K. J., Niczke Ł., Radziszewski P., ” Effect of bitumen fluxing using a bio-origin additive”, Construction and Building Materials, vol. 114, 2016, pp. 194-203. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.03.086
 • Kowalski K.J., Radziszewski P., Król J., Piłat J., and Sarnowski M. „Trwałe i ekologiczne nawierzchnie drogowe ze zużytych materiałów budowlanych/Durable and ecological road pavements from recycled materials” rozdział w monografii Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym, zeszyt nr 2, wydawnictwo Ekkom, Kazimierz Dolny 2014, pp. 17-27, prezentowane również na międzynarodowej konferencji Ochrona środowiska 2014, Kazimierz Dolny, kwiecień 2014.

Konferencje:

 • Król J., “Wykorzystanie materiałów odpadowych z ubocznej produkcji przemysłowej w zrównoważonej nawierzchni drogowej – projekt APSE”, XVI Sympozjum i Walne Zebranie KRAB, Wrocław, 17-18 maja 2018
 • Kowalski K. J., Król J., “Binder course. Recycled asphalt mixtures with high percentage of RAP”, on-line You-Tube APSE webinar, X 2017.
 • Kowalski K. J., “Implementation of eco-friendly innovative materials in a real road: APSE demo section”, Session 3, APSE final workshop and dissemination event on “Promoting Circular Economy for a Greener Road Construction”, Madrid, Spain, November 22.11.2017.
 • Kowalski K. J., „Zrównoważona konstrukcja nawierzchni drogowej – projekt APSE”, Seminarium Sekcji Drogowej Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów „Recykling nawierzchni asfaltowych”, Warszawa, 07.11.2017.
 • Kowalski K. J., Król J., Radziszewski P., Sarnowski M. „Zastosowanie dodatków pochodzenia roślinnego do mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem/ APSE Application of bio-based additives for asphalt mixtures with RAP”, XXXVI Seminarium Techniczne PSWNA „Formalne i techniczne aspekty zapewnienia jakości w budownictwie drogowym – materiały, cechy, przepisy”, Miedzeszyn, 29-30.III.2017.
 • Kowalski K., Król J., Radziszewski P., Piłat J., Sarnowski M. “ Innowacyjna nawierzchnia drogowa – zrównoważony rozwój”, XXXII Seminarium Techniczne Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, “Asphalt Advantages – korzyści nawierzchni asfaltowych”, Miedzeszyn, 23-25.III.2015
 • Kowalski K., „Trwałe i ekologiczne nawierzchnie drogowe ze zużytych materiałów budowlanych”, III Zimowe warsztaty TPA i PW 2014, Masłów, 18.02.2014

 

Cele projektu

 • Main objective of the project is the demonstration and validation of an eco-innovative design of asphalt pavements based on the integration of more sustainable materials into its production cycle. This goal will be achieved by working on two asphalt mixtures’ main components, binders and aggregates. On the binder side, the aim is to replace almost the 100% of the bitumen by greener materials from renewable raw sources, e.g. vegetable oils, by-products of bioethanol production. On the aggregates’ side, efforts will be made on the valorization of Construction and Demolition Waste and in the use of reclaimed asphalt for asphalt mixtures.
 • Road transport is the most important mode of surface transport in Europe- the EU-27 disposes of  5.000.000 km of paved roads- and it is fundamental to its social and economic development. The asphalt industry is one of the largest consumers of energy and raw materials, and highest contributor to the emission of greenhouses gases. Developing novel technologies to integrate waste and recycled materials into the production cycle of asphalt mixtures is a solution that improves both sustainability and cost-efficiency of the asphalt pavement industry reducing the CO2 footprint of these pavements and the environmental impact and associated costs related to the waste generation and disposal. In this context, a new concept of eco-asphalt is presented combining greener binders, recycling aggregates from C&DW and reclaimed asphalt within an integrated solution for asphalt pavements..
© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych