2015-2018 InnGA

 

Tytuł projektu: Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej

ZLECENIODAWCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Budimex S.A.

Partnerzy projektu (konsorcjum):
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Technologii Nawierzchni – Lider projektu
  • Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
  • Budimex S.A.

ZESPÓŁ Politechniki Warszawskiej:

Dr inż. Jan Król – kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
Dr inż. Karol Kowalski
Dr inż. Michał Sarnowski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat

mgr inż. Adam Liphardt
mgr inż. Piotr Pokorski

Publikacje:

— w przygotowaniu —

 

Cel projektu:

  • Celem projektu jest opracowanie metod projektowania, badania i stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych, które zawierają w swoim składzie możliwie największą ilość granulatu asfaltowego.

 

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach III Konkursu Innotech

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych