2015-2018 InnGA

 

Tytuł projektu: Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej

ZLECENIODAWCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Budimex S.A.

Cel projektu:

 • Celem projektu jest opracowanie metod projektowania, badania i stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych, które zawierają w swoim składzie możliwie największą ilość granulatu asfaltowego.

Partnerzy projektu (konsorcjum):

 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Technologii Nawierzchni – Lider projektu
 • Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
 • Budimex S.A.

ZESPÓŁ Politechniki Warszawskiej:

Dr hab. inż. Jan Król – kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
Dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW
Dr inż. Michał Sarnowski
mgr inż. Adam Liphardt
mgr inż. Piotr Pokorski

Artykuły:

Konferencje:

 • Bańkowski W., Król J., Gałązka K., Liphardt A., Horodecka R.: Projektowanie i walidacja produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych ze zwiększoną zawartością granulatu asfaltowego, Konferencja Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych, Kielce 2018
 • Bańkowski W. „Recykling na gorąco: właściwości granulatów i mieszanek mineralno-asfaltowych”, Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym, Polski Kongres Drogowy, Łódź 2018 http://kongresdrogowy.pl/files/upload/LOD_WBankowski.pdf
 • ·Król J., Liphardt A.:  „Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem do zastosowania na odcinkach testowych”, Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym, Polski Kongres Drogowy, Łódź 2018 http://kongresdrogowy.pl/files/upload/LOD_JKrol_ALiphardt.pdf
 • Gałązka K. „Mieszanka SMA z Granulatem Asfaltowym – Odcinek testowy na DK 78”, Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym, Polski Kongres Drogowy, Łódź 2018 http://kongresdrogowy.pl/files/upload/LOD_KGalazka.pdf
 • Bańkowski W.: „„Właściwości funkcjonalne mieszanek z granulatem asfaltowym”, IV Krakowskie Dni Nawierzchni, Kraków 2017
 • Król J., Liphardt A.:  „Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem do zastosowania na odcinkach testowych”, Seminarium Sekcji Drogowej Rady Naukowej IBDiM, Warszawa 2017
 • Bańkowski W.: „Właściwości funkcjonalne mieszanek z granulatem asfaltowym oraz ocena trwałości konstrukcji”, Seminarium Sekcji Drogowej Rady Naukowej IBDiM, Warszawa 2017
 • Gałązka K.: „Granulat asfaltowy na drogach klasy A i S – Doświadczenia wykonawcy” -  Seminarium Sekcji Drogowej Rady Naukowej IBDiM, Warszawa 2017
 • Król J. Mieszanki SMA z destruktem asfaltowym. XVI Seminarium „ eSeMA 2017” Zakopane, 1-3 luty 2017 r.
 • Król J., Bańkowski W. „Doświadczenia z projektowania mma z destruktem dozowanym na gorąco” –  , XXXV Seminarium Techniczne PSWNA – PROGRAM „INNOWACJE JAKO ELEMENT OPTYMALIZACJI KOSZTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA” 19-21.10 2016, LUBOŃ k/POZNANIA
 • Gałązka K. „Przygotowanie granulatu asfaltowego na potrzeby budowy drogi ekspresowej S7, z istniejącej DK 7 odcinek Jędrzejów – granice województwa świętokrzyskiego” XXXV Seminarium Techniczne PSWNA – PROGRAM „INNOWACJE JAKO ELEMENT OPTYMALIZACJI KOSZTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA” 19-21.10 2016, LUBOŃ k/POZNANIA
 • Bańkowski W., Sybilski D., Król J., Kowalski K., Radziszewski P., Skorek P. „Wykorzystanie destruktu asfaltowego – konieczność i innowacja”, Konferencja “Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym”, 27-29.04.2016, Politechnika Lubelska

 

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach III Konkursu Innotech

© 2012 Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych